Od 1 czerwca ostrzejsze kary dla kierowców

Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym pozwoli chronić życie i zdrowie obywateli na drogach - ocenia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W czwartek wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zaostrzająca kary dla piratów drogowych. Wiceszef resortu spra ..

2017.05.31 więcej

Nie każde zwolnienie pozbawi funkcjonariusza zasiłku

Organ podejmując decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby z uwagi na zawieszenie go w czynnościach służbowych przez okres ponad 12 miesięcy ze względu na prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne, nie bada jego winy. Opiera się wyłącznie na informacji o wszczęciu przeciwko ni ..

2017.05.30 więcej

Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony

(...) Przeprowadzony w grudniu 2015 r. audyt w Biurze Ochrony Rządu wykazał ogromną skalę zaniedbań i zaniechań przede wszystkim w zakresie dramatycznego niedofinansowania budżetu formacji oraz braku koncepcji modernizacji istniejącej struktury organizacyjnej, która nie uległa rzeczywistej ..

2017.05.24 więcej