Policjant też może być aktorem i należą się mu tantiemy

Funkcjonariuszy policji grających w paradokumentalnym serialu „W11 – Wydział Śledczy” należy traktować tak samo jak innych aktorów i należy im się dodatkowe wynagrodzenie za kolejne emisje odcinków, w których występowali – uznał sąd. Produkcja „W11 – Wydział Śledczy” ..

2017.08.22 więcej

Oświadczenie Andrzeja Milczanowskiego

My, byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa państwa z okresu PRL-u, z ogromną dumą i wzruszeniem prezentujemy krytyczne oświadczenie Pana Andrzeja Milczanowskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1992-1995, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Jest ono dla na ..

2017.08.19 więcej

NSA: policjant jest policjantem także po służbie

Żaden funkcjonariusz Policji nie jest zwolniony z należytego zachowania się nawet w czasie wolnym od służby – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Funkcjonariusz policji Arkadiusz C. (imię fikcyjne) w grudniu 2014 r., w trakcie adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji w S. w czasie woln ..

2017.08.17 więcej

Pluralizm związkowy – poufne prywatne sygnały Wiceministra!

Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji proponuje zmianę ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie pluralizmu związkowego na podstawie prywatnych sygnałów, których nie ujawnia zasłaniając się instrumentalnie przepisami. Przeciwko podziałowi na sprawy publiczne i ni ..

2017.08.14 więcej

Czy policjant nie może odwołać się od przeniesienia?

Rozkaz personalny o czasowym powierzeniu pełnienia obowiązków na innym stanowisku w tej samej miejscowości nie jest decyzją administracyjną, od której przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji. – Funkcjonariusz Policji został na mocy art. 37 ustawy o Policji przeniesiony czas ..

2017.08.09 więcej