Kodeks postępowania administracyjnego w nowym kształcie

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), która wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego szereg zmian odnoszących się do sposobu procedowani ..

2017.06.17 więcej

Nowe mundury dla policji

Jak wcześniej informowaliśmy w zakładce "Aktualności prawne" MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zmian w policyjnych mundurach ćwiczebnych. Granatowy kolor i furażerka - takie zmiany w policyjnym mundurze ćwiczebnym przewiduje projekt rozporządzenia Mini ..

2017.06.13 więcej

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania policjantów.

Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. Nowelizacja rozporządzenia MSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów jest spowodowana przede wszystkim potrzebą zmiany dotychczasoweg ..

2017.06.12 więcej