Sejm za pluralizmem w służbach mundurowych.

Jak można się było spodziewać, prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, zakładający wprowadzenie pluralizmu związkowego został przez Sejm RP przegłosowany. Głosowało 422 posłów, za przyjęciem ustawy oddało swój głos 245 posł ..

2019.07.19 więcej

Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?

Właściwie tytuł relacji z posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych starcza za całą relację. Z obowiązku redakcyjnego odnotowuję, że około godziny 14:30 rozpoczęło się to posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu poprawek do ustaw zgłoszonych w trakcie II czytania. ( ..

2019.07.18 więcej

Pracowity wtorek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

We wtorek, 16 lipca 2019 r. odbędą się w sumie trzy posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w tym dwa z nich, szczególnie interesujące dla środowiska służb mundurowych. 1. 16 lipca 2019' o godzinie 12:00 Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnę ..

2019.07.15 więcej