Zwolnienie lekarskie nie uprawnia policjanta do dodatkowych zarobków

ilustracja

Komendant wojewódzki ma prawo obniżyć uposażenie chorego policjanta, jeśli ten zwolnienie lekarskie wykorzystuje do pracy zarobkowej. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który był korzystny dla funkcjonariusza.

Powodem sporu był rozkaz personalny komendanta rejonowego policji, który odebrał swojemu podwładnemu prawo do uposażenia za okres zwolnienia lekarskiego. Okazało się bowiem, że w czasie przebywania na chorobowym mundurowy uczestniczył w posiedzeniach dzielnicowego zespołu rozwiązywania problemów alkoholowych, za co otrzymywał wynagrodzenie. W czasie całego zwolnienia policjant brał udział w 15 spotkaniach. W ocenie komendanta postępowanie funkcjonariusza stanowiło więc nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego, do celów innych niż leczenie. Praca zarobkowa mogła zaś utrudniać proces leczenia i rekonwalescencji. Adnotacja dokonana przez lekarza na zwolnieniu, że pacjent może chodzić, upoważniała policjanta jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, a nie do pracy.

Policjant odwołał się od decyzji przełożonego. Uznał bowiem, że dopuszczalne jest wykonywanie podczas zwolnienia usprawiedliwionej aktywności zawodowej, szczególnie jeśli ma ona charakter społeczny. Co więcej – jego zdaniem – możliwa była kontrola jego stanu zdrowia po zakończonej chorobie. Skarżący uznał, że organ, wydając decyzję odbierającą mu prawo do uposażenia za okres choroby, nie uwzględnił zeznań lekarzy wystawiających zwolnienia, a przez to nie miał możliwości stwierdzenia, na czym polegały jego czynności podejmowane w ramach pracy w samorządzie i jaki był ich wpływ na zdrowie.

Sąd wojewódzki po zbadaniu wszystkich okoliczności uznał, że policja naruszyła prawo. Pobieranie bowiem przez chorego policjanta diety z tytułu udziału w posiedzeniach zespołu nie ma cech pracy zarobkowej. Można wręcz stwierdzić, że to działalność prospołeczna, bo funkcjonariusz zajmował się problematyką walki z alkoholizmem. Co więcej, sędziowie sądu wojewódzkiego wskazali, że komendant podejmując decyzję o odebraniu prawa do chorobowego, nie sprawdził, czy praca w zespole miała wpływ na stan zdrowia.

Ale takich wątpliwości nie mieli już sędziowie NSA, którzy korzystny dla mundurowego wyrok uchylili.

Wyrok NSA 17 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 1938/16.