01 stycznia 2025 r. wejdzie w życie Art 18 h – jaka emerytura? Czy trzeba będzie wybierać i co?

ilustracja

W załączniku pismo z lutego br., w którym zadaliśmy kilka pytań Zakładowi Emerytalno – Rentowemu MSWiA na temat magicznej daty 1 stycznia 2025 roku i zmian jakie zajdą z tą datą, oraz pismo zawierające odpowiedź ZER i jego interpretację przepisów.

ZER z niezrozumiałego dla nas powodu unika‚ odpowiedzi na najważniejsze dla policjantów z przesł‚anych do niego pytań, ale my nadal bę™dziemy dążyć‡ do uzyskania na nie odpowiedzi, gdyż zdajemy sobie sprawę z ich znaczenia dla policjantów.

Tematu z całą… pewnością… nie odpuścimy!